Restaurering og bygging av orgler

Vi restaurerer alle typer orgler.

Vi bygger våre nye orgler etter gamle håndverkstradisjoner med enkle og solide løsninger.

Vi selger og videreformidler salg av brukte orgler.

Kontakt oss