Restaurering og bygging av orgler

Brukte orgler

Her vil vi sette inn informasjon om brukte orgler, enten som vi har selv eller som andre vil selge.

Kontakt oss hvis de har ønsker om dette.

Ta kontakt

Kontakt oss

Norsk Orgelverksted
Postboks 40, N-2838 Snertingdal

Telefon: +47 61 18 43 86
Fax: +47 61 18 40 38
E-post: oleschro@online.no