Restaurering og bygging av orgler

Nye orgler

Vi bygger våre nye orgler etter gamle håndverkstradisjoner med enkle og solide løsninger.

I våre orgler finnes kun naturlige materialer som furu, jern og skinn.

Våre orgler er i hovedsak bygget i en tradisjon, som regel norske orgler fra midten av 1800-tallet.